Syndróm karpálneho tunela (kanála)

Ide o útlakový syndróm mediáneho nervu v oblasti jeho prechodu karpálnym tunelom (kanálom) v proximálnej časti dlane. Vzniká jednostranne alebo aj obojstranne a prejavuje sa zmenami senzitívnej inervácie v radiálnej oblasti dlane a oblasti prvých troch prstov ruky.

Ide o pocity mravčenia, vystreľovania a typických nočných bolestí prstov a dlane, ktoré následne pokračujú aj cez deň. Čím dlhšie daný stav pretrváva, tým dochádza k významnejšiemu poškodeniu nervu, a teda aj menšej pravdepodobnosti obnovy inervácie po operácii. Pred operáciou je nutné EMG vyšetrenie nervu, ktoré nám upresní stupeň jeho poškodenia a pravdepodobnosť jeho reparácie po operácii. Operácia je robená v lokálnej anestézii a pacient po zákroku odchádza do domácej liečby. Následne po výbere stehov odporúčame funkčnú rehabilitáciu ruky

Viac ako 1 000 zákrokov ročne ...

Už desaťročia ponúkame svoje služby spokojným zákazníkom.