Prsníkové implantáty

Aké materiály sú používané na výrobu prsníkových implantátov?

Vývoj materiálov používaných na zväčšovanie prsníkov prešiel viacerýmí štádiami. Štandardne používanými sú prsníkové implantáty so silikónovým obalom plnené vysoko kohezívnym silikónovým gélom. Vysoká kohezivita gelu zabezpečuje, že silikónový gel ani pri prípadnom porušení obalu implantátu „nevytečie“. Pacientka si môže vybrať z 2 základných tvarov implantátovokrúhle alebo tzv. biodimenzionálne, ktoré viac pripominajú prirodzený tvar prsníka. V súčasnosti sa vo väčšine prípadov používajú biodimenzionálne implantáty. Vzhľadom k požiadavkam pacientiek dosiahnuť nielen prirodzený vzhľad, ale pokiaľ možno aj prirodzený pocit pri pohmate prsníka , vyvíjajú výrobcovia aj nové typy silikónových gélov používaných v prsníkových implantátoch.

Biodimenzionálne silikónové prsníkové implantáty – pri pohľade zboku (viď obrázok) si môžete všimnúť, že implantát má kvapkovitý tvar. Napodobňuje prirodzený tvar prsníka, ktorý je tiež v hornej polovici plochší a v dolnej polovici plnší. Vzhľadom k použitému silikónovému gelu s vysokou kohezivitou je tvar implantátu stabilný aj pri zmenách polohy tela.

Okrúhle silikónové prsníkové implantáty – pri pohľade zboku vidno, že tvar implantátu je na priereze všade rovnaký (implantát vyzerá ako výsek z gule) a nepôsobí prirodzeným dojmom.

Sú silikónové implantáty bezpečné?

Na Slovensku musia byť všetky materiály používané v humánnej medicíne certifikovné Štátny ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL). Nové materiály používané v plastickej chirurgii sú taktiež sledované EQUAM-om (Európskopu komisiou pre hodnotenie kvality medicínskych materiálov používaných v plastickej chirurgii). EQUAM na svojom zasadaní 23.-26.6.2004 v Groningene (Holandsko) v VI. deklarácii všeobecnej zhody konštatoval, že podľa najnovších poznatkov sú silikónovým gelom plnené prsníkové implantáty v súčasnosti najlepším možným použvaným materiálom na zväčšovanie prsníkov.

Nebola dokázaná žiadna súvislosť medzi používaním silikónovým gélom plnených implantátov a rakovinou prsníka alebo inými ochoreniami. Neovplyvňujú nepriaznivo tehotenstvo, fetálny vývoj plodu, kojenie alebo zdravie dojčených detí.

Vydržia vložené implantáty celý život?

Výrobcovia obvykle doporučujú výmenu implantátov po 10 – 15 rokoch. Podľa EQUAM-u nie je presne určený čas, po ktorom by implantáty mali byť vymenené. Rutinná výmena preto nie je povinná.Pokiaľ nenastanú žiadne komplikácie a implantáty nie sú poškodené, môžu byť v tele po neobmedzene dlhú dobu.

Aké záruky poskytujú výrobcovia na silikónové implantáty?

Výrobcovia implantátov používaných na Slovensku, vedomí si vysokej kvality svojich výrobkov podloženej dlhodobým sledovaním pacientiek, ponúkajú doživotnú záruku na silikónovým gelom plnené prsníkové implantáty. Záruka sa vzťahuje na poškodenie implantátu spôsobené chybou materiálu a tiež ak u pacientky vznikne zhrubnuté fibrózne púzdro okolo implantátu – tzv. kasulárna kontraktúra. V týchto prípadoch výrobca zadarmo poskytne pacientke náhradné implantáty.

Ako dokáže výrobca zistiť presné informácie o Vašom implantáte?

Každý implantát má vlastné identifikačné údaje zapísané čiarovým kódom na priloženej identifikačnej kartičke, podľa ktorej sa dá zisitť výrobná šarža, miesto, dátum a čas výroby,… . Každá pacientka po zväčšení prsníkov silikónovými implantátmi dostane indentifikačnú kartičku, na základe ktorej je možné kedykoľvek zistiť potrebné údaje o použitých implantátoch. Operatér tiež zasiela hlásenie o vykonanej operácii spolu s identifikačnými údajmi o implantátoch do slovenského registra prsníkových implantátov, kde sú údaje zhromažďované, vyhodnocované a archivované.

Môžu byť silikónové prsníkové implantáty použité u každej ženy?

Silikónové implantáty by nemali byť použité u pacientiek s prekancerózou (počiatočným štádiom rakoviny prsníka) alebo s rakovinou prsníka s neadekvátnou liečbou. V týchto prípadoch je nutná konzultácia a doporučenie od onkológa. ďaľšími kontraindikáciami sú autoimúnne ochorenia (napr. upus erythematodes alebo sklerodermia) a pacientky s preukázanou alergiou na silikón, ktorá je však veľmi zriedkavá. Zákrok nie je možné vykonať u pacientiek s ložiskom aktívnej infekcie v tele – napr. pri chronickom zápale krčných mandlí, pri zubných fakusoch, chronickej pyelonefritíde,… a tiež by nemal byť vykonaný počas tehotenstva alebo kojenia.

Viac ako 1 000 zákrokov ročne ...

Už desaťročia ponúkame svoje služby spokojným zákazníkom.