Ovisnuté kútiky úst - marionety

Marionetové alebo ústno-bradové vrásky vznikajú v strednom a vyššom veku. Po ich vzniku má dolná tretina tváre smutný a unavený výraz. Tento výraz možno korigovať a zlepšiť aplikáciou výplne do tejto oblasti, čím redukujeme pokles vrásky oproti okoliu.
Aplikáciou látok na báze kyseliny hyalurónovej do vrásky docielime vyplnenie danej oblasti a tým aj zlepšenie jej vzhľadu.

Tkanivo sa stane pevnejším a pokožka je vyhladená a hydratovaná. Čím je vráska menej hlboká, tým bývajú výsledky už po prvej aplikácii lepšie. Frekvencia a aplikácia výplne je časovo nenáročná, pre pacienta málo bolestivá, nealergizujúca a vhodná pre každý vek a pohlavie. Podľa potreby možno zákrok opakovať, pretože kyselina hyalurónová časom mizne.

Viac ako 1 000 zákrokov ročne ...

Už desaťročia ponúkame svoje služby spokojným zákazníkom.