Modelácia brady

Korekcia brady kyselinou hyalurónovou alebo Crystalysom

Ak je vaša brada veľmi malá, vpadnutá, prípadne plochá, dokážeme vám jej tvar vymodelovať podľa vášho želania. Ide o ambulantný zákrok v lokálnom znecitlivení.
Následne podľa želaného tvaru a veľkosti sa použije buď kyselinu hyalurónovú alebo hydroxyapatit vápenatý. Kyselinu hyalurónovú používame pri menších korekciách.

Crystalys, ktorý je výplňovým materiálom na báze hydroxyapatitu vápenatého, využívame v prípade väčších zásahov. Podľa potreby možno zákrok opakovať, pretože kyselina hyalurónová časom mizne.

Viac ako 1 000 zákrokov ročne ...

Už desaťročia ponúkame svoje služby spokojným zákazníkom.