Liposukcia Martin

Najúčinnejšia forma liposukcie

WAL liposukcialiposukcia vodným lúčom bola vyvinutá v r. 2004 ako najúčinnejšia forma liposukcie, kde sa špeciálnymi kanylami do tukového tkaniva aplikuje za pomoci tlakovej pumpy presne stanovená zmes liečiv a jemný prúd vody. Táto kombinácia liečiv zabezpečí, že dochádza k rozpusteniu veľkého množstva tukového tkaniva, ktoré sa následne odstráni za pomoci integrovaného aktívneho podtlakového odsávania. Vďaka tomu sa zabezpečí maximálna efektivita liposukcie (pacient priamo po zákroku vidí množstvo odsatého tuku). Metódu WAL liposukcie na Slovensku realizujeme od roku 2007. Výhodou takejto metódy je, že sa realizuje ambulantne, bez nutnosti celkového uspatia pacienta, pričom dĺžka zákroku je cca 90 min.

WAL Liposukcia

Ďalšou výhodou je, že nepoškodzuje okolité cievy a nervy a krvné straty sú minimálne. Treba podotknúť, že ide o bezbolestnú metódu s vysokou efektivitou liposukcie a s minimálnou rekonvalescenciou. Na rozdiel od iných neinvazívnych metód liposukcie, ktoré sa len tvária ako liposukcia, pri nich odsávame množstvo tuku, ktoré pacient aj reálne v skutočnosti vidí a vidí, aj reálne výsledok ihneď po jej skončení. Následne doma pacient nosí 2 mesiace špeciálne prádlo, za účelom skorigovania uvoľnenej kože k podkožiu.

Viac ako 1 000 zákrokov ročne ...

Už desaťročia ponúkame svoje služby spokojným zákazníkom.