Informácia pacienta pred chirurgickým zákrokom

Všeobecná informácia

Váš odborný lekár Vám odporučil podrobiť sa chirurgickému zákroku v anestézii ambulantne, teda bez toho, aby ste museli byť prijatý na nemocničné lôžko.
Ambulantný výkon znamená, že sa dostavíte do zariadenia ráno, v deň výkonu, a v ten istý deň sa vrátite domov.
Byť ambulantným pacientom znamená, že ste schopný a ochotný prevziať zodpovednosť za svoje vlastné zdravie po výkone.
Našim spoločným cieľom je vykonať operáciu tak, aby bola pre vás čo najjednoduchšia a najbezpečnejšia. Ak fajčíte, odporúčame, aby ste prestali asi 4 až 6 týždňov pred operáciou fajčiť. Fajčenie obmedzuje schopnosť hojenia. Lieky obsahujúce kyselinu salicylovú, lieky na riedenie krvi ako Aspirin, Anopyrin, Ibuprofen, Pelentan a niektoré protizápalové lieky môžu spôsobiť zvýšené krvácanie, preto by ste mali aspoň 10 predoperačných dní tieto lieky neužívať. Váš chirurg vám dá ďalšie predoperačné pokyny. Predoperačný deň doporučujeme prijať zvýšené množstvo tekutín od 2-3 litrov.

Odporúčania pred výkonom v celkovej anestézii

Prineste si so sebou Vaše interné predoperačné vyšetrenie s laboratórnymi výsledkami.

  • Je potrebné dostaviť sa nalačno, to znamená od polnoci nejesť a ani nepiť.
  • Odporúčame Vám nefajčiť (prestať fajčiť do obdobia výkonu).
  • Nepite alkoholické nápoje najmenej 24 hod. pre výkonom.
  • Pokiaľ užívate akékoľvek lieky, prosíme Vás aby ste ich vzali so sebou a ukázali anestéziológovi.
  • Je dôležité a vo Vašom záujme, aby bol anestéziológ presne informovaný o užívaní liekov i o Vašich návykoch, fajčení, pití alkoholických nápojov, poprípade užívaní návykových látok.
  • Nepoužívajte aspoň 10 dní pred zákrokom lieky s obsahom salicylátov ( ako Aspirin, Anopyrin, Ibuprofen, Pelentan a niektoré protizápalové lieky).
  • Ambulantný výkon v anestézii je možný len vtedy, ak ste za uplynulé 3 týždne neprekonali infekčné ochorenie dýchacích ciest ( nádcha, chrípka, zápal hrdla…).
  • V deň výkonu nepoužívajte make-up, ani lak na nechty.
  • Pred výkonom odložte kontaktné šošovky, zubné protézy, načúvacie strojčeky.
  • Nenoste do zariadenia šperky ani iné snímateľné ozdoby.

Odporúčania po výkone

Nie je dovolené:

    • Aby ste išli domov hromadným dopravným prostriedkom!
    • Aby ste išli domov sami!
    • Riadili motorové vozidlo!
    • Od doby prepustenia z nášho zariadenia, počas nasledujúcich 24 hodín musíte byť pod dohľadom dospelej zodpovednej osoby.
    • Do 24 hodín od ukončenia výkonu sa musíte zdržiavať do 25 km od nášho zariadenia s možnosťou telefonického spojenia.

Možné riziká

O rizikách a možných komplikáciách chirurgického zákroku sa najlepšie porozprávate osobne na konzultácii. Riziká sú pri väčšine operácií podobné, ale môžu mať svoje špecifikácie vzhľadom na pohlavie, vek, pridružené ochorenia, rozsiahlosť alebo anatomickú oblasť daného zákroku. K niektorým možným komplikáciám, o ktorých sa s vami môže chirurg rozprávať patrí opuch, hematóm, infekcia, zmeny v citlivosti, zjazvenie, alergické reakcie, poškodenie hlbších štruktúr alebo neuspokojivé výsledky, ktoré môžu potenciálne vyžadovať ďalšie zákroky.

Viac ako 1 000 zákrokov ročne ...

Už desaťročia ponúkame svoje služby spokojným zákazníkom.